Breakdance Muzyka

Electro Boogie

Electro Boogie jest elementem Breakdeance’a, a także z pewnością jednym z najciekawszych stylów tańca współczesnego. Mimo, że różni się on znacznie od Breakdance’a,…