historia battle of the year
Breakdance Hip Hop

Historia Battle of the Year

W 1990 r. w Hannowerze odbyły się pierwsze zawody – zwiastun „Battle of the Year”. Zorganizował je Thomas Hergenroether z pomocą swojej grupy „Burning Moves”. Zgłosiło się na nie 9 grup i 400 widzów, którzy chcieli wybrać najlepszą z grup biorących udział w tych zawodach.

Ogromne zainteresowanie tańcem breakdance

Nikt nie przypuszczał, że zainteresowanie tą imprezą będzie tak duże. Na same zawody przybyło, aż około 4000 osób ( 10 razy więcej niż zaplanowano! ), co zmusiło organizatorów do zwiększenia zaplecza współorganizatorów i pomocników.
Od 1991 r. przy organizacji „Battle” pomaga hiphop’owa firma MZEE. Od 1995 r. współorganizatorem BOTY jest FROM HERE TO FAME ( MZEE jest częścią firmy FHTF ). Pomysłodawca i twórca BOTY Thomas Hergenrorother podczas organizowania co roku „Battle” jest odpowiedzialny za zaproszenie ludzi ( nazwałbym ich nawet artystami ) biorących bezpośredni udział w BOTY ( grupy taneczne, jury, prowadzących, dj’i, oraz grupy hip-hop’owe ). FHTF kieruje natomiast sprawami organizacyjnymi i prowadzi cały szereg różnych czynności związanych z zawodami, łącznie ze współpracą z innymi firmami i sponsorami. „Battle” staje się imprezą o charakterze międzynarodowym.
Na podstawie pytań i nieustannego dowiadywania się zainteresowanych organizatorzy z roku na rok wynajmują większe hale i starają się o to, by na każde następne zawody przyjeżdżali najlepsi bboy’e z całego świata.

Battle of the year – najbardziej prestiżowa impreza breakdance

Integracja nowych i zaangażowanych w kulturę hip-hop’u ludzi – stała się główną zasadą BOTY.
Koncepcja BOTY prawdopodobnie nigdy się nie zmieni i granice jej jak można zauważyć są co roku przekraczane oczywiście zawsze w pozytywnym kierunku. To jest konieczne, kiedy wymagania z roku na rok są większe i trudniejsze do wykonania.
Battle of The Year jest obecnie zaliczana przez bboy’s i bgirl’s do najlepszej i do najbardziej prestiżowej imprezy w charakterze zawodów i konfrontacji najlepszych grup na świecie. Stała się prawdziwym świętem hip-hop’owym, które miejmy nadzieje na zawsze wpisze się do hip-hop’owego kalendarza.